Teemani

Terveys ja hyvinvointi tukeutuvat yrittäjyyteen ja kustannustehokkuuteen. Hyvinvointivaltion kantokyky on näyttänyt rajansa eikä se voi perustua jatkuvalle velkaantumiselle.

Suomalaisten hyvinvoinnin resurssit löytyvät kansainvälisiä rahoituskohteita karsimalla ja julkisen palvelutuotannon asemoimisesta tähän aikaan niin että valtion velkaantuminen ja korkokurjuus saadaan taittumaan. Maailmanlaajuisen yhteiskuntavastuun kannon aika ei ole nyt ja aika on kääntää katse itsekkäämmin kansallisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden turvaamiseen.

Teemoista:

1. Hyvinvointi ja terveys tukeutuvat yrittäjyyteen ja kustannustehokkuuteen

  • Kustannustehokas päätöksenteko luo turvaa

2. Asumisen, elämisen ja yrittämisen mahdollisuudet on säilytettävä koko Savo-Karjalan alueella

  • Työssäkäynnin oltava taloudellisesti kannattavaa
  • Energian ja ravinnon huoltovarmuus edellyttää elävää ja tuottavaa maaseutua

3. Verokuormituksen kasvu on saatava taittumaan

  • Suomalaiset ovat ansio- ja välillisten verojen suhteen puhki verotettu kansa
  • Perintöverotuksesta tulisi luopua

4. Kannustava ja tavoitteellinen sosiaali- ja työttömyysturva

5. Kansalaisia kurittavaa lainsäädäntöä on järkeistettävä

  • Yliampuvan kunnianhimoiset ilmastotoimet on palautettava vastaamaan tämän ajan maailman tilannetta

6. Sisäisen turvallisuuden rapautuminen ei voi jatkua ja ulkoisen turvallisuuden ylläpitoon tulee ohjata sen vaatimat resurssit