Psykiatrian erikoislääkäreiden kaikkoamiseen tartutaan

15.10.2022

Savon Sanomat kirjoittui KYSin psykiatriavajeesta (SS 26.9.). Psykiatriatalon myötä valmistumassa ovat hulppeat puitteet psykiatriselle erikoissairaanhoidolle, mutta tutkimuksen ja hoidon toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä puuttuu.

Erikoissairaanhoidon tasoinen tutkimus ja hoito edellyttää myös henkilökunnalta erityistä osaamista. Erikoissairaanhoitoon ohjautuvat potilaat, joiden tutkimukseen ja hoitoon perusterveydenhuollon resurssit eivät riitä. Toimiva hoidonporrastus edellyttää erikoissairaanhoidolta kapasiteettia vastata perusterveydenhuollon tarpeeseen. Psykiatrisen hoidon tuloksellisuus on riippuvainen henkilöstön kyvykkyydestä, ja tuloksellinen hoitojärjestelmä edellyttää henkilöstön resursoimista pitkällä aikajänteellä.

Nykytilanne, jossa erikoislääkäriresurssia joudutaan paikkaamaan vielä erikoistumisvaiheessa olevilla lääkäreillä, saattaa johtaa siihen, että erikoistuvien lääkäreiden mahdollisuudet saada ohjausta kokeneilta erikoislääkäreiltä ovat rajalliset. Nyt käsissä oleva osaajapula on pidemmän kehityksen tulos, joka on johtanut siihen, ettei yliopistollinen psykiatrian klinikka kaikkine mahdollisuuksineen houkuttele erikoislääkäreitä eikä valmistuvia erikoislääkäreitä jatkamaan työskentelyä KYSissä. Hyvinvointialueen toimijat lähtevät etsimään ratkaisuja näihin ongelmiin ja laajemmalti henkilöstön pysyvyyteen.