Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa esittävän materiaalin hallussapito on kriminalisoitava

10.11.2022

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekkarinen on nostanut esille tarpeen kriminalisoida lapsiin kohdistuvaa vakavaa väkivaltaa esittävän kuvamateriaalin hallussapidon (SS 7.11.22). Yllättävää esityksessä on se, ettei lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sisältävän materiaalin hallussapitoa ole jo kriminalisoitu aiemmin.

Herää kysymys myös siitä, miksi esitys on rajattu koskemaan vain vakavaa väkivaltaa. Väkivaltaisissa kuvamateriaaleissa esiintyvät lapset kokevat kasvua ja kehitystä vaurioittavaa fyysistä sekä psyykkistä kaltoinkohtelua ja nöyryytystä.

Huolestuttavaa on se, että nämä kuvamateriaalit jäävät kiertämään ja "elämään" verkossa aiheuttaen uhrille mukana kulkevan häpeän ja toistuvan traumatisoitumisen. Lainsäädäntömme pitäisi yksiselitteisesti ja selkeästi kriminalisoida hallussapito aina, kun kuvamateriaali sisältää lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa.