Hoitoketjujen toimivuudella henkilöstöpulaa kampittamaan

08.12.2022

Pohjois-Karjala ja SiunSote on valmistautumassa siirtymään kohti hyvinvointialuetta. Samanaikaisesti kamppaillaan henkilöstövajeen suhteen kaikilla hyvinvointialueen toimintavastuun osa-alueilla: terveyden- ja sosiaalihuolto sekä pelastustoimi. Terveydenhuollossa yksi henkilöstöpulan kärsijöistä on psykiatria. Huoli henkilöstön riittävyydestä ja työhyvinvoinnista koskettaa kaikkia psykiatrian osa-alueita lapsista vanhuksiin. Samankaltainen on tilanne naapuri maakunnassa Pohjois-Savossa, jossa valmistumassa on hulppeat puitteet psykiatriselle erikoissairaanhoidolle, mutta henkilöstövaje koettelee hoitojärjestelmän toimivuutta. 

Toimiva hoidonporrastus edellyttää erikoissairaanhoidolta kapasiteettia vastata perusterveydenhuollon tarpeeseen niiden potilaiden osalta, joiden tutkimukseen ja hoitoon perusterveydenhuollon resurssit eivät pysty vastaamaan. Psykiatrisen hoidon tuloksellisuus on riippuvainen henkilöstön kyvykkyydestä ja tuloksellinen hoitojärjestelmä edellyttää henkilöstön resursoimista ja onnistunutta kohdentamista niin, että perusterveydenhuollosta potilaan siirtyminen erikoissairaanhoitoon on sujuvaa. Jo pidempi aikainen psykiatrian houkuttelemattomuus ja pitovoiman puute ovat johtaneet henkilöstöpulaan ja työhyvinvointiongelmiin. Hoitoketjujen toimivuudesta huolehtiminen on uskoakseni merkittävä työhyvinvointia tuottava tekijä ja tähän tulisi hyvinvointialueilla tulevaisuudessa panostaa.