Autojen vihreässä siirtymässä on ongelmia luvassa

17.11.2022

EU:n sisämarkkinakomissaari, ranskalainen Thierry Breton on arvioinut, ettei uusien polttomoottoriautojen myyntikielto välttämättä toteudu vuonna 2035, vaikka asiasta päästiin vastikään EU:ssa sopimukseen (SS 15.11.22).

Ihmetystä herättää se, etteivät Bretonin ajatukset olleet vaikuttamassa realistisempaan päätöksentekoon EU:ssa. Esteenä aikataulun toteuttamiselle nähdään muun muassa raaka-aineiden puute, latausinfran keskentekoisuus ja sähköntuotannon kapasiteetti. On myös kannettu huolta Afrikan sähköautomarkkinoista, jotka eivät pysty samaan tahtiin EU:n kanssa.

Suomessa polttomoottoriautojen myyntikielto pitäisi arvioida erityisesti koko maan mittakaavassa. Ajatus pitkien etäisyyksien ja harvan astutuksen Suomesta sähköautojen varassa vaikuttaa vaativalta yhtälöltä. Se, että jokainen julkisten liikenneyhteyksien ulkopuolella asuva suomalainen voi kohtuullisilla kustannuksilla huolehtia omasta ja lähipiirinsä arjen sujumisesta niin työ- kuin asioimismatkojen suhteen, on edellytys koko Suomen tasapuoliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.

Huolestuttavaa on myös se, pystyykö sähköautosiirtymän tekninen kehitys vastaamaan Suomen kaltaisen maan sääolosuhteisiin niin, että polttomoottoriautojen vähetessä huoltovarmuus saadaan turvattua.