Blogi

Suurin osa Savo-Karjalan pinta-alasta on maaseutua, Suomen pinta-alasta peräti 95 %. Harvaan asuttua maaseutua on 68% ja kaupunkialueet peittävät vain 5% pinta-alasta. Väestö on voimakkaasti keskittymässä kaupunkitaajamiin, erityisesti Helsinki-Tampere-Turku akselille. Huolestuttavasti Kuopiossa väestönkasvun ennustetaan olevan pientä ja Joensuussa...

Lääkäriliitto on kannanotossaan edellyttänyt miljardin vuotuista lisärahoitusta perustason palveluiden turvaamiseksi väestölle. Suomen terveydenhuollon rahoitus perustuu veroihin, julkisen rahoituksen osuus vuonna 2020 oli 79,1 prosenttia. Kotitaloudet, työnantajat ja muut tahot rahoittivat loput eli peräti 20,9 prosenttia. Tämä kotitalouksien ja...

Suomessa on noin 190 000 muistisairasta ja lisäksi saman verran henkilöitä, joiden tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt. Omassa kodissaan asuvia muistihäiriöisiä on kymmeniä tuhansia. Tulevan talven sähköpulasta ja sen seurauksena käynnistyvistä kiertävistä sähkökatkoista on keskusteltu tiedotusvälineissä ja huolta on kannettu yhteiskunnan...

Pohjois-Karjala ja SiunSote on valmistautumassa siirtymään kohti hyvinvointialuetta. Samanaikaisesti kamppaillaan henkilöstövajeen suhteen kaikilla hyvinvointialueen toimintavastuun osa-alueilla: terveyden- ja sosiaalihuolto sekä pelastustoimi. Terveydenhuollossa yksi henkilöstöpulan kärsijöistä on psykiatria. Huoli henkilöstön riittävyydestä ja...

Päätoimittaja Seppo Rönkkö (SS 27.11.) arvioi kansanedustajien maakunnallisen edunvalvonnan tasoa, joka ei tehdyssä kyselyssä noussut kummoiselle tasolle. Maakunnallisen edunvalvonnan lisäksi vähintäänkin yhtä tärkeää on valtakunnan edunvalvonta. Ilman valtion taloudellista tasapainoa ei ole paljon muutakaan hyvää eikä rahkeita maakunnallisen...

EU:n sisämarkkinakomissaari, ranskalainen Thierry Breton on arvioinut, ettei uusien polttomoottoriautojen myyntikielto välttämättä toteudu vuonna 2035, vaikka asiasta päästiin vastikään EU:ssa sopimukseen (SS 15.11.22).

Savon Sanomat kirjoittui KYSin psykiatriavajeesta (SS 26.9.). Psykiatriatalon myötä valmistumassa ovat hulppeat puitteet psykiatriselle erikoissairaanhoidolle, mutta tutkimuksen ja hoidon toteuttamiseen tarvittavaa henkilöstöä puuttuu.

Erikoissairaanhoidon tasoinen tutkimus ja hoito edellyttää myös henkilökunnalta erityistä osaamista....